Ørslev Vandværk

Nyheder


19-05-2024

Stort vandbrud i Hallelev

Ledningen er gravet over.
Der arbejdes på sagen og vandet bliver derfor lukket i et godt stykke tid..
Dette gælder fra vandværket mod Hallelev
vi beklager ulejligheden


18-04-2024

Generalforsamling onsdag den 8. maj 2024

Der indbydes til årets generalforsamling på Ørslev skole den 8. maj 2024, kl. 19.00.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vi håber at mange af jer vil møde op.

Mvh
Bestyrelsen i Ørslev Vandværk


09-06-2023

Hjælp os med at spare på vandet

DMIs sommerprognose peger på, at der ikke kommer meget nedbør. Og hvis prognosen holder vand, kan vi ende i en situation, der minder om sommeren 2018, hvor Danmark blev ramt af den alvorligste tørke i nyere tid.

Derfor er det klogt at udvise rettidig omhu og allerede nu spare på vandet, så vi kommer bedst muligt igennem en (måske) meget tør sommer.

Vigtige råd/ vi fraråder på det kraftigste:

Fyld ikke badebassiner med vand

Vand ikke din græsplæne

Brug ikke haveslange når du vander i haven og når du vasker bil.

Vand kun, hvor det er absolut nødvendigt og kun tidlig morgen eller sen aften.

Find flere gode råd på Danske Vandværkers hjemmeside; danskevv.dk


04-05-2023

Generalforsamling på tirsdag den 9. maj 2023

Der indbydes til årets generalforsamling på Ørslev skole den 9. maj 2023, kl. 19.00.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Mikkel Lind
Thomas Jensen
Andreas Norbjerg
Helle Larsen - ønsker ikke genvalg

6. Valg til suppleant

7. Valg til revisor
På valg er:
Poul Koustrup

8. Eventuelt

Vi håber at mange af jer vil møde op.

Bestyrelsen i Ørslev Vandværk


28-05-2022

Årets generalforsamling på tirsdag den 31. maj 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

4.1 Bestyrelsesforslag til finansiering af nye vandmålere

5. Valg til bestyrelsen

På valg er: Claus Egemar

6. Valg til suppleant

7. Valg til revisor

På valg er: Stefan Hjort Jensen

8. Eventuelt


27-05-2022

Vandbrud fredag 27. maj

På grund af vandbrud vil der være lukket for vandet på Solbjergvej, Fredensvej og på Nykøbingvej fra krydset og ud af byen mod Slagelse, fra kl. 9.00 i dag.

Der arbejdes på at få repareret vandbruddet hurtigst muligt fra kl. 9.00.


11-05-2022

Generalforsamling

Der indbydes til årets generalforsamling på Ørslev skole den 31. maj 2022, kl. 19.00.

Der vil være lidt at drikke, nyheder der ikke normalt forbindes med et vandværk samt oplæg til vores fælles fremtid i Ørslev Vandværk.

Vi håber, at I alle vil møde op og deltage i vores videre færd.

Bestyrelsen i Ørslev Vandværk


24-05-2018

Generalforsamling

Der indbydes til generalforsamling på Ørslev skole d. 31/5 2018 kl 19.30.
Vi byder på en tår at drikke og en times godt selskab.

Vel mødt

Anders Jensen


04-05-2018

Vel overstået etablering af ny boring

Vi kan nu med glæde meddele at vi har afsluttet en halvandet år lang proces med etablering af en ny boring.

Arbejdet blev, i medio 2016, afstedkommet af en rutinemæssig vandanalyse som viste overskridelser ifht baktologi. Der blev iværksat nødforsyning fra SK forsyning samme dag som overskridelsen blev en realitet, og efterfølgende blev en længere række af handlinger sat i værk for at nå til det punkt hvor vi er i dag: Ny boring med meget tilfredsstillende vandkvalitet.
En sidegevinst af det hårde arbejde, er en relativ lav kassebeholdning, grundet etableringsomkostninger ifbm den nye boring. Der arbejdes dags dato på at finde en løsning på økonomien.

Anders Jensen


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt