Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1396368 2018-07-26 11:46:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20180813/003


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Jern 0,010 mg/l 0,100 0,010 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,020 0,001 DS259 med ICP

Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 DS 222

Oxygen indhold 7,100 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22Gr. PCA 1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37Gr. PCA 1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 80,500 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 10,700 grader C 0,000 Termometer


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies