Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1421659 2017-11-01 08:15:00 Afg. vv
Ørslev Vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1744-663-01 Afg. vv


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,010 mg/l 0,005 Beregnet

Anioner, total 7,110 meq/l 7,110 Ikke oplyst

Calcium 96,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Carbon, organisk, NVOC 1,700 mg/l 0,200 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 35,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 6,200 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,510 mg/l 0,020 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 303,000 mg/l 2,000 DS 9963

Inddampningsrest 430,000 mg/l 10,000 DS 204

Ionbalance 3,400 pct 3,400 Ikke oplyst

Jern 0,019 mg/l 0,010 DS259 med ICP

Kalium 3,000 mg/l 0,050 DS/EN ISO 11885

Kationer, total 6,630 meq/l 6,630 Ikke oplyst

Magnesium 13,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,020 mg/l 0,000 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 Ikke oplyst

Natrium 16,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 11885

Nitrat 1,400 mg/l 0,100 DS/EN ISO 10304-1

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 Beregnet

Oxygen indhold 6,200 mg/l 0,200 DS/EN 25814

Phosphor, total-P <0,005 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 53,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Turbiditet 0,230 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Ikke oplyst

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Ikke oplyst

Kimtal ved 22 grader, PCA 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 5,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

Chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 16,000 grader dH 16,000 DS 250

Konduktivitet 65,100 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,200 grader C 9,200 Ikke oplyst

pH 7,100 pH 7,100 DS 287


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies