Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1421659 2017-11-01 08:15:00 Afg. vv
Ørslev Vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk (03+09) Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Miljølaboratorium A/S 1744-663-01 Afg. vv


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,010 mg/l 0,050 0,005 Beregnet

Anioner, total 7,110 meq/l 7,110 Ikke oplyst

Calcium 96,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 2,000 5,000 DS 236

Carbon,org,NVOC 1,700 mg/l 4,000 0,200 DS/EN 1484

Chlorid 35,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,050 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 6,200 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,510 mg/l 1,500 0,020 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 303,000 mg/l 2,000 DS 9963

Inddampningsrest 430,000 mg/l 1.500,000 10,000 DS 204

Ionbalance 3,400 pct. 3,400 Ikke oplyst

Jern 0,019 mg/l 0,100 0,010 DS259 med ICP

Kalium 3,000 mg/l 10,000 0,050 DS/EN ISO 11885

Kationer, total 6,630 meq/l 6,630 Ikke oplyst

Magnesium 13,000 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,020 mg/l 0,020 0,000 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 0,010 Ikke oplyst

Natrium 16,000 mg/l 175,000 0,300 DS/EN ISO 11885

Nitrat 1,400 mg/l 50,000 0,100 DS/EN ISO 10304-1

Nitrit 0,002 mg/l 0,010 0,001 Beregnet

Oxygen indhold 6,200 mg/l 0,200 DS/EN 25814

Phosphor, total-P <0,005 mg/l 0,150 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 53,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Turbiditet 0,230 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal 22Gr. PCA 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37Gr. PCA 5,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

Chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 16,000 grader dH 16,000 DS 250

Konduktivitet 65,100 mS/m 30,000 1,000 DS/EN 27888

pH 7,100 pH 7,000 8,500 7,100 DS 287

Temperatur 9,200 grader C 9,200 Ikke oplyst


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies