Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1490769 2019-04-24 09:55:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20190508/020


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,024 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Calcium 79,000 mg/l 1,000 DS259 med ICP

Carbon, organisk, NVOC 3,800 mg/l 0,200 SM 5310 A+B

Farvetal-Pt 14,000 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,045 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Magnesium 13,000 mg/l 0,300 DS259 med ICP

Mangan 0,020 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Nitrat 3,800 mg/l 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,014 mg/l 0,001 DS 222

Turbiditet 0,280 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 14,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 70,300 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 12,900 grader C 0,000 Termometer

pH 7,200 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Nikkel 0,900 µg/l 0,300 DS259 med ICP


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies