Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1521087 2019-06-18 09:50:00 Skole, Lær.vær
Nykøbingvej 32
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20190706/009


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 13,000 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,005 DS259 med ICP

Oxygen indhold 11,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,210 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal ved 22 grader, PCA 9,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 72,900 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 16,500 grader C 0,000 Termometer

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Antimon <0,100 µg/l 0,100 ICP-MS

Arsen 0,110 µg/l 0,020 ICP-MS

Bly 0,390 µg/l 0,030 ICP-MS

Cadmium 0,016 µg/l 0,004 ICP-MS

Chrom 0,400 µg/l 0,300 DS259 med ICP

Cyanid, total <1,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 13,000 µg/l 2,000 DS259 med ICP

Kviksølv 0,017 µg/l 0,001 ICP-MS

Nikkel <0,300 µg/l 0,300 DS259 med ICP

Selen <0,050 µg/l 0,050 ICP-MS

Zink 35,000 µg/l 3,000 DS259 med ICP


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt