Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1521087 2019-06-18 09:50:00 Skole, Lær.vær
Nykøbingvej 32
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20190706/009


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 13,000 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Oxygen indhold 11,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,210 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal 22Gr. PCA 9,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 72,900 mS/m 30,000 250,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 16,500 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Antimon <0,100 µg/l 5,000 0,100 ICP-MS

Arsen 0,110 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,390 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Cadmium 0,016 µg/l 3,000 0,004 ICP-MS

Chrom 0,400 µg/l 50,000 0,300 DS259 med ICP

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 13,000 µg/l 2.000,000 2,000 DS259 med ICP

Kviksølv 0,017 µg/l 1,000 0,001 ICP-MS

Nikkel <0,300 µg/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 35,000 µg/l 3.000,000 3,000 DS259 med ICP


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies