rslev Vandvrk

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

1521920 2019-06-18 09:45:00 Skole, Lr.vr
Nykbingvej 32
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre DonsLab A/S 20190706/008K


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Chlorid 80,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Farvetal-Pt 11,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,280 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 3,700 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,050 0,001 DS259 med ICP

Natrium 69,000 mg/l 175,000 1,000 DS259 med ICP

Nitrat 3,900 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 9,200 mg/l 5,000 0,200 DS/EN 5814

Sulfat <1,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-2

Turbiditet 0,150 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal ved 22 grader, PCA 92,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Acrylamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,001 g/l 0,010 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,002 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS

Fluoranthen <0,001 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Naphthalen <0,020 g/l 2,000 0,020 GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,100 g/l 0,100 0,100 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Toluen <0,020 g/l 10,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,300 0,020 GC/MS

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

DEIA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Diuron <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

MCPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 73,000 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 21,000 grader C 0,000 Termometer

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 3,000 g/l 100,000 3,000 DS259 med ICP

Antimon <0,100 g/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen 0,080 g/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,350 g/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 220,000 g/l 1.000,000 10,000 DS259 med ICP

Cadmium 0,005 g/l 2,000 0,004 ICP-MS

Chrom 0,500 g/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Cyanid, total <1,000 g/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 14,000 g/l 100,000 2,000 DS259 med ICP

Kobolt <0,300 g/l 5,000 0,300 DS259 med ICP

Kvikslv 0,015 g/l 1,000 0,001 ICP-MS

Nikkel 0,800 g/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Selen <0,050 g/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 35,000 g/l 100,000 3,000 DS259 med ICP


:

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,002 g/l 0,002 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 g/l 0,100 0,050 GC/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (liner) <0,005 g/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (liner) <0,005 g/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-42


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hrdhedsgrad: 15º dH


Senest mlt den: 26-09-2022


Vrdi:

Hrdhed:

0-4 dH

Meget bldt

4-8 dH

Bldt

8-12 dH

Middelhrdt

12-18 dH

Temmelig hrdt

18-24 dH

Hrdt

24-30 dH

Meget hrdt

>30 dH

Srdeles hrdt