Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1574922 2019-07-22 11:00:00 Køkken
Lindegårdsvej 2
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20190731/005


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 13,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,022 mg/l 0,200 0,020 DS 219

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 4,800 mg/l 5,000 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,140 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 7,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 109,900 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 18,200 grader C 0,000 Termometer

pH 7,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies