Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1639203 2020-06-18 11:55:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol DonsLab A/S 20200619/003


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Jern 0,010 mg/l 0,100 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,002 mg/l 0,020 0,001 DS259 med ICP

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 DS 222

Oxygen indhold 11,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Tilstandsparametre

Konduktivitet 38,700 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 10,600 grader C 0,000 Termometer


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies