Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1750944 2020-09-29 12:52:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20201106/001


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Calcium 78,000 mg/l 1,000 DS259 med ICP

Carbon,org,NVOC 3,900 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,050 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 11,000 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,062 mg/l 0,100 0,005 DS259 med ICP

Magnesium 12,000 mg/l 50,000 0,300 DS259 med ICP

Mangan 0,001 mg/l 0,020 0,001 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 0,010 GC, FID

Nitrat 4,700 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,003 mg/l 0,010 0,001 DS 222

Oxygen indhold 11,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,250 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Enterolert (v. Idexx)

Kimtal 22Gr. PCA 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37Gr. PCA <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 14,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 72,300 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,700 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 11,100 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,050 µg/l 0,020 ICP-MS


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies