Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1801526 2020-12-18 10:11:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol DonsLab A/S 20210106/004


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Farvetal-Pt 10,700 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,020 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 11,500 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 73,100 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,400 grader C 0,000 Termometer

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt