Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1956060 2021-09-14 12:31:00 Skole, Lær.vær
Nykøbingvej 32
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20210922/019


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 10,000 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,066 mg/l 0,200 0,010 DS 219

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,700 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,270 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22Gr. PCA 6,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 73,900 mS/m 30,000 250,000 15,000 DS/EN 27888

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 22,500 grader C 0,000 Termometer


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 29-09-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies