Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2062508 2022-09-26 10:39:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol (Bilag E ? Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg) DonsLab A/S 20221010/024


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Calcium 81,000 mg/l 1,000 DS259 med ICP

Farvetal-Pt 11,000 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Ikke flygtigt organisk kulstof 3,500 mg/l 0,200 SM 5310 A+B

Jern <0,010 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Magnesium 13,000 mg/l 0,300 DS259 med ICP

Mangan 0,036 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Nitrat 4,200 mg/l 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 9,100 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Turbiditet 0,340 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 Enterolert (v. Idexx)

Kimtal ved 22 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 15,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 74,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,600 grader C 0,000 Termometer

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 0,085 µg/l 0,020 ICP-MS

Nikkel 0,093 µg/l 0,030 ICP-MS


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 µg/l 0,100 Beregnet


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt