Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2104542 2023-06-19 13:11:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
Driftskontrol, vandværk, drikkevandskvalitet Driftskontrol DonsLab A/S 20230623/016


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,004 mg/l 0,020 0,001 DS259 med ICP

Nitrit 0,006 mg/l 0,010 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 7,700 mg/l 0,100 DS/ISO 17289:2014


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 73,200 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 11,500 grader C 0,000 Termometer

pH 7,800 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt